“Birleşmiş Milletler Yargısal Davranış ve Etik Kendi Kendine Öğrenme Kursu (UN Judicial Conduct and Ethics Self Directed Sertifika Programı) Yaygınlaştırma Projesi” Başvuruları Başladı!


Değerli Öğrencilerimiz,

Birleşmiş Milletler Yargısal Davranış ve Etik Kendi Kendine Öğrenme Kursu (UN Judicial Conduct and Ethics Self Directed Sertifika Programı) Yaygınlaştırma Projesi kapsamında fakültemiz pilot uygulama okulu olarak seçilmiştir.

BM Sertifika Programı (modüler kurs ve bitirme testi) online ve İngilizce gerçekleşecek olmakla birlikte; Proje kapsamında Türkçe kitapçık tanıtılacak ve metodolojik bilgi aktarılacaktır. Söz konusu program, telif hakkı Yargıtay’a ait olan Türkçe kitapçık ile desteklenmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara proje bitiminde Birleşmiş Milletler sertifikası takdim edilecektir.

Projeye yalnızca Hukuk Fakültesi 3. ve 4. Sınıf öğrencileri başvurabilmektedir.

Katılım kontenjanla sınırlıdır.

Program 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecektir.

Online tanıtıma eksiksiz katılan öğrencilerimiz günü ile saati daha sonra ilan edilecek olan yüz yüze eğitim seminerine katılmaya hak kazanacaklardır.

Yüz yüze eğitim sonunda BM Yargısal Davranış ve Etik Kendi Kendine Öğrenme Kursu'nu ve bitirme testini tamamlayan öğrencilerin sertifikaları takdim edilecektir.

Projeye başvuru için aşağıdaki formu eksiksiz bir şekilde 12 Mayıs 2024 Pazar gününe kadar doldurabilirsiniz:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WyxvJNxuUk66mjFHJ6xQSbrBt3BCKyhIvrqwdAr334BUNDhIUEpKSTZNUU1LSU05Rlo5MzFGM0xYVy4u

Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Eğitimi Kursu’nu tamamlayan öğrencilerin şu bilgi ve becerilere sahip olması amaçlanmaktadır:

• Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin kaynakları, amacı ve içeriği ile ilgili konular ve bunların bir hâkim olarak iş ve özel yaşantısında uygulanması hakkında derin bir anlayış.

• Hem işyerinde hem işyeri dışında yargısal davranışlar ile etik sorunlar ortaya çıktığında bunları anlama yeteneğini artırmak ve bunlarla bağlantılı sorunlarla baş etme konusunda yardımcı olacak çeşitli yöntemler.

• Sosyal medya ve yargı etiği arasındaki ilişki hakkında temel anlayış.

• Hâkim olarak çalışmalarınızı etkileyebilecek çeşitli bilişsel önyargılar hakkında farkındalık ve bu önyargılarla başa çıkmaya yönelik muhakeme becerileri.

Program için önce online bir tanıtım etkinliği yapılacaktır. Program öncesinde yapılacak bu ders zoom üzerinden yapılacağı için katılım kontenjanlarla sınırlıdır. Şimdilik yalnızca 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kontenjan tahsis edilmiştir. Süreçte desteğe ihtiyaç olunursa projede çalışanlar tarafından yardım edilecektir.

Her türlü soru ve iletişim için:

Koordinatör: Arş. Gör. Nebile Nur Büyükokuroğlu

                      nebile.buyukokuroglu@izu.edu.tr

WhatsApp Image 2024-05-03 at 14.10.39 (1)