2023-2024 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Başvuruları


2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yapılacak olan doktora yeterlik sınavına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında https://kampus.izu.edu.tr/login adresinde yer alan Doktora Yeterlik başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Doktora Yeterlik Sınavları Haziran 2024 ayı içerisinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacaktır.

Sınavlar Halkalı yerleşkelerimizde yapılacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Doktora yeterlik sınavına derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 ve üzeri olan ve Yabancı Dil Yeterliğini yerine getiren öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.

2- Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar ilgili yönetmelik gereği doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

3- Öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavına girebilmeleri için tez danışmanlarının olması ve  https://derskayit.izu.edu.tr/Login adresinden “Doktora Yeterlik Sınavı” bölümünden seçmeleri gerekmektedir.

4- 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yapılan Doktora Yeterlik Sınavına başvuru yapıp girmeyen veya sınava girdiği halde başarısız olan öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde tekrar başvuru yapmaları zorunludur. Başvuru yapmayan öğrencilerimiz başarısız sayılacak olup, Üniversite ile ilişikleri kesilecektir.

5- Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrencilerin sınav sonrası sürçleri için tıklayınız.