Tezli Yüksek Lisans Programlarından Yayın Şartının Kaldırılması


Üniversitemiz Senatosunun 26.03.2024 tarih ve 2024/07 sayılı toplantısı ile yayın şartını yerine getirme zorunluluğunun tezli yüksek lisans öğrencilerinden kaldırılmasına, doktora programlarında uygulanmaya devam etmesine ve bu kararının alındığı tarih itibarıyla kayıtlı tüm tezli yüksek lisans öğrencilerine uygulanmasına karar verilmiştir.