İZÜ Öğrenci Destek Bursu


İZÜ Öğrenci Destek Bursu

Başvuru Tarihleri: 2 Ekim- 10 Ekim 2023

 

 • İlim Yayma Vakfımızın katkılarıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi lisans öğrencilerine destek bursu verilecektir.
 • İZÜ Öğrenci Destek Bursu 9 ay süre ile geri ödemesiz olarak aylık 1.500 TL olarak ödenecektir
 • Başvurular Kampüs Bilgi Sistemi’nde yer alan Başvuru Yönetimi> Başvuru Formları> Öğrenci Destek Bursu sekmesi üzerinden alınacaktır. Başvuru sonuçları da aynı sistem üzerinden duyurulacaktır.
 • Burs Başvuru Sistemi 2 Ekim tarihinde aktif olacaktır ve10 Ekim 2023 saat 23.59’a kadar başvuru yapılabilecektir.
 • Başvuru yapmadan önce gerekli belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Başvuru sürecinde vereceğiniz bilgileri kanıtlayan tüm belgeler eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir. Aşağıda listelenen ibraz edilmesi zorunlu belgelerden biri bile eksik olduğu takdirde başvurunuz değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.
 • Yanıltıcı veya hatalı beyanda bulunanların başvuruları değerlendirilmeye alınmadan reddedilecektir.
 • Üniversite, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı belge ile yapılan başvuranlar hakkında yasal işlem yapmaya yetkilidir.

 

Talep Edilen Belgeler:

*ZORUNLU

 1. Başvuran kişinin kendi adına açılmış banka hesabına ait İBAN bilgisi (Ziraat Bankası, Albaraka Türk Bankası, Kuveyt Türk Bankasından herhangi birinden hesap açılmalıdır.) (İsim- İBAN uyuşmazlığı olan öğrencilerimizin veya kendi adına İBAN bilgisi bulunmayan öğrencilerimizin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)*
 2. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet kapısı üzerinden Adalet Bakanlığı'nın "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" ekranından alınan belgenin eklenmesi gerekir. Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır.) *
 3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınan tüm aile bireylerini kapsayan "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği" eklenmelidir. Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır.) *
 4. Üniversiteden e-imzalı disiplin durum belgesi (Üniversiteden e-İmzalı alınan "Disiplin Durum Belgesi’nin eklenmesi gerekir.) *
 5. Öğrenim / Katkı Kredisi veya Bursu alındığını- alınmadığını gösteren belge. (e-devlet sistemi üzerinden temin edilebilir) *
 6. Ailenin toplam gelirini gösteren belge (Sizinle aynı evde yaşayan tüm aile bireylerinizin toplam aylık geliri belirtilmelidir. Çalışan aile bireylerinin çalıştıkları iş yerinden alacakları maaş bordroları ile e-Devlet kapısından alınan "SGK Hizmet Dökümlerinin başvuru sisteme eklenmesi gerekir. Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır.) *

  1. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi veya vergi levhası fotokopisi.
  2. Emekliler için SGK' dan alınmış maaş miktarını gösteren belge (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
  3. Gelir beyan etmeyenler için SGK' dan anne ve baba adına SGK kaydı olmadığına dair belge “SGK Hizmet Dökümü” (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

   

 7. Tüm aile bireyleri için tescilli araç sorgulama belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden Türkiye Noterler Birliği'nin "Adıma Tescilli Araç Sorgulama" ekranından soruda belirtilen tüm aile bireyleri için alınan belgeler eklenmelidir. Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır.) *
 8. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınacak “Taşınmazlar Listesi” (Veliler için ayrı, başvuran için ayrı alınacaktır. E-devlet üzerinden temin edilebilir.) *
 9. Güncel kira sözleşmesi (Aile kirada oturuyorsa)
 10. Öğrenim gören kardeş varsa öğrenim belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden kardeşleriniz adına alınan "Öğrenci Belgeleri" eklenmelidir)
 11. Aylık yurt ücreti/ev kirası gibi ödemeniz gereken ücreti gösteren belge (Sözleşme/Kira Kontratı eklenmelidir.)
 12. Başvuran kişi için tam veya yarı zamanlı bir işte çalışıyor ise gelirini gösteren belge (e-Devlet kapısından alınan SGK Hizmet Dökümü ’nün eklenmesi gerekir. Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır.)
 13. Şehit veya gazi yakınlık durumu var ise derecesini gösteren belge (Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya E-Devlet Sisteminden alınacak Şehit Yakını/Gazi Yakını olduğunu gösteren belgenin eklenmesi gerekir. Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır.)
 14. Fiziksel engeliniz bulunuyorsa buna dair engel raporu (e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Engelli Kimlik Kartı Bilgileri Sorgulama" ekranından veya Devlet Hastanelerinden alınan engel durumunu gösteren belgenin eklenmesi gerekir. Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır.)
 15. Haciz durumu var ise gösterir belge ("Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama", "Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" vs.)
 16. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli depremden etkilenen öğrencilerimiz için: Vefat eden varsa ilgili resmî belge, evi yıkılmış veya hasar görmüş ise bu durumu kanıtlar nitelikte resmî belge sisteme eklenmelidir.

 DESTEK-7X5