İZÜ DOKTORA PROGRAMLARINDA AKADEMİSYEN YETİŞTİRME BURSU


İZÜ DOKTORA PROGRAMLARINDA

AKADEMİSYEN YETİŞTİRME BURSU

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

15 doktora öğrencisine Akademisyen Yetiştirme Bursu verecektir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • İZÜ’de Doktora Programına kayıt yaptırmış olmak,
 • Herhangi bir işte çalışmamak ve bunu belgelemek,
 • Üniversitenin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerine tam zamanlı olarak katılma konusunda istekli olmak.
 • ALES’ten en az 80 ve üzeri ya da GRE’den 156 veya GMAT’tan 590 ve üzeri puana sahip olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES, GRE veya GMAT sınav puanı şartı aranmaz, ancak varsa GRE veya GMAT sınav puanı olanların bu puanları ALES puanına dönüştürülerek değerlendirilir. 
 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının ise 4.00 üzerinden en az 3.50 olması.
 • Türkçe programlarda, adayın ilgili yabancı dilden YDS/YÖKDİL en az 70 puan ve üzerinde puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olması gerekir. Tamamen veya kısmen yabancı dilde olan programlarda adayın ilgili yabancı dilden YDS/YÖKDİL en az 80 puan ve üzerinde puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olması gerekir.

 

BURSUN İÇERİĞİ, NAKİT BURS MİKTARI, BURSİYER SAYISI VE SÜRE

 • Öğrenim ücreti ve yemek ücreti
 • Zorunlu genel sağlık sigortası
 • Öğrencilerin İZÜ Konukevlerinde veya Kurucu Vakfa bağlı yurtlarda kalmaları halinde yurt/konukevi ve yemek ücreti
 • Burs miktarı: 10000 TL
 • Fen Bilimlerinden 10, sosyal bilimlerden 5 olmak üzere toplam 15 doktora öğrencisine burs verilecektir.
 • Program: Doktora Programlarının Tümü
 • Burslar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İlim Yayma Vakfı tarafından verilecektir.
 • Süre: Normal öğrenim süresi 4 yıl

 

SEÇİM KRİTERLERİ

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrenciler için seçim kriterleri: %25 Bilim Sınavı, %30 AGNO, %10 Dil puanı, %10 ALES, %25 Mülakat.
 • Uluslararası Öğrenciler için seçim kriterleri: %35 Bilim Sınavı, %35 AGNO, %30 Mülakat.
 • Bursiyerler, İZÜ tarafından belirlenen iki akademisyen ve İlim Yayma Vakfı tarafından belirlenecek bir kişiden oluşan komisyon tarafından belirlenecektir.

 

NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru yapmak isteyen adayların lisans ve yüksek lisans transkripti, dil belgesi, ALES/GRE/GMAT belgesi ve bir iş yerinde çalışmadığını gösteren SGK belgesini ekleyerek 17 Eylül 2023 tarihi mesai bitimine (İstanbul saati ile 17:00) kadar ayb@izu.edu.tr eposta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN BAŞVURU TAKVİMİ

AKADEMİSYEN YETİŞTİRME BURSLARI

İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

11-17 Eylül 2023

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI

18 Eylül 2023

BİLİM DEĞERLENDİRME SINAVI TARİHİ

19 Eylül 2023

MÜLAKAT TARİHİ

20 Eylül 2023

SONUÇLARIN İLANI

22 Eylül 2023

 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU TAKVİMİ

AKADEMİSYEN YETİŞTİRME BURSLARI

İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

4-8 Eylül 2023

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI

09 Eylül 2023

BİLİM DEĞERLENDİRME SINAVI TARİHİ

12 Eylül 2023

MÜLAKAT TARİHİ

13 Eylül 2023

SONUÇLARIN İLANI

15 Eylül 2023

 

 

 Mobil