İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan İZÜ'ye Destek


Yetenek İstanbul Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’ya yapılan başvurular arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri  Dr. Ahmet KAPLAN ve Dr. Hakan GENÇOĞLU tarafından hazırlanarak başvuru yapılan proje başarılı bulunmuş olup desteklenmesine karar verilmiştir.

Proje kapsamında yenilikçi ve uygulama temelli IZUBILTEK - IZU Bilişim Teknolojileri Eğitim Merkezi kurulacaktır. Yazılım sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneğe sahip insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı hedeflenmektedir.