Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları


T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

                                                                                                                   

                                                                                                                                        07.03.2023

9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre, 17.02.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM: Eğitim Bilimleri Bölümü/ RPD A.B.D.

SIRA NO

BAŞVURAN ADAYLARIN
ADI ve SOYADI

DEĞERLENDİRME NOTLARI

 

ALES PUANI
(EA )

60%

YABANCI DİL
PUANI

40%

ÖN DEĞER.
PUANI

LİSANS
MEZ.
NOTU 100'lük

 

DURUMU

 

1

Be*** Kı***

84,56

50,74

98,75

39,50

90,24

67,33

Giriş sınavına girebilir.

 

2

Gi*** Ye***

82,72

49,63

80,00

32,00

81,63

81,80

Giriş sınavına girebilir.

 

3

Ez** Yı**** Ta****

85,38

51,23

92,50

37,00

88,23

99,53

Giriş sınavına giremez. İlanda
bulunan "ergenlere yönelik
psikolojik danışma alanında
çalışmalar yapmış olmak"
şartı sağlanmamaktadır.

 

4

Az**** Nu* Er**

78,79

47,27

75,00

30,00

77,27

96,03

Giriş sınavına giremez. İlanda
bulunan "ergenlere yönelik
psikolojik danışma alanında
çalışmalar yapmış olmak"
şartı sağlanmamaktadır.

 

 

 

 

 

Bölümün öğretim görevlisi ilanı için başvuran adayların ön değerlendirmesi sonucu aşağıda isimleri yazılı iki (2) adayın giriş sınavına alınması uygun bulunmuştur.

 

Başvuru Sayısı          : 4

Kadro adedi              : 1 (Bir)

Giriş Sınav Tarihi    : 09.03.2023 Perşembe  Saat: 10.00

                                      Derslik: EG 004 (Eğitim Bilimleri Binası)

 

Giriş Sınavına Katılacak Adayların Adı ve Soyadı

 

1

Be*** Kı***

2

Gi*** Ye***