2022-2023 Güz Dönemi Doktora Yeterlik Sınav Takvimi Hakkında


2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yapılacak olan doktora yeterlik sınavına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin 20-30 Ekim 2022 tarihleri arasında aşağıda yer alan başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurup Enstitü Sekreterliğinde ilgili personele mail yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Doktora Yeterlik Sınav Başvuru formu için tıklayınız. (Form ıslak imzalı ve taranmış şekilde gönderilmelidir.)

Doktora Yeterlik Sınavları Aralık 2022 ayı içerisinde ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacaktır.

İlgili personel mail adresleri için tıklayınız.

*Sınavların hangi gün yapılacağı ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

*Sınavlar Üniversitemiz yerleşkelerinde yüz yüze yapılacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Doktora yeterlik sınavına derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 ve üzeri olan ve Yabancı Dil Yeterliğini yerine getiren öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.

2- Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar ilgili yönetmelik gereği doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

3- Öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavına girebilmeleri için tez danışmanlarının olması ve  https://derskayit.izu.edu.tr/Login adresinden “Doktora Yeterlik Sınavı” bölümünü seçmeleri gerekmektedir.

4- 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yapılan Doktora Yeterlik Sınavına başvuru yapıp sınava girmeyen veya sınava girdiği halde başarısız olan öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde tekrar başvuru yapmaları zorunludur. Başvuru yapmayan öğrencilerimiz başarısız sayılacak olup, Üniversite ile ilişikleri kesilecektir.

5- Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrencilerin sınav sonrası sürçleri için tıklayınız.