Öğrencilerimizin Projelerine TÜBİTAK’tan Destek


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdikleri projeler geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi destek almaya devam ediyor.  İZÜ Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mazhar İslam Rahman’ın danışmanlığında öğrencilerimizin hazırladığı projeler TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenecek.

İZÜ Öğrencileri tarafından hazırlanan beş farklı proje destek almaya hak kazandı. Fatmanur Parlak tarafından “Covid-19 Salgınında Türkiye'de Göçmenlere Yönelik Sağlık Koruma Politikaları: Yapısal Kırılganlık Teorisinin Uygulanması”, Senanur Köksal tarafından “Temsili Demokrasi Bağlamında Oy Mahremiyetinin Önemi: Z Kuşağı Üzerinden Sosyolojik Bir Çalışma”, Ayşenur Hallaçoğlu tarafından “Sosyal ve Mekansal Ayrışma Bağlamında Korunaklı Konutlar: İstanbul/Bahçeşehir Kiptaş Vaditepe Örneği “, İrem Akdemir tarafından “Covid-19 Pandemisinin Göçmen Öğrencilerin Yaşam Sürecine Etkisi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örneği” ve İrem Kömürcü tarafından “Türkiye’de Suriyeli Mülteci Kadın Olmak: Suriyeli Mülteci Kadınların Yeni Kimlik İnşası” konulu projeler çalışıldı.

 

Projeler hakkındaki detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Araştırmacı: Fatmanur PARLAK

Başlık:  Covid-19 Salgınında Türkiye'de Göçmenlere Yönelik Sağlık Koruma Politikaları: Yapısal Kırılganlık Teorisinin Uygulanması

Bu araştırmanın ele alacağı sorun, Covid-19 pandemisinin Türkiye'deki göçmenlerin sağlık koruma politikaları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu projenin amacı, genel olarak Covid-19 pandemisi ile ortaya çıkan ve aşılama ile devam eden Türkiye'deki sağlık koruma politikalarının göçmenler üzerindeki etkilerini yapısal kırılganlık teorisi kullanarak açıklamaktır. Bunu yaparken de pandemi döneminde sağlık koruma politikalarına erişimde kayıtsız ve kayıtlı göçmenler gibi alt kategorilerde ne gibi farklılıklar oluştuğunun incelenmesi hedeflenmektedir.

 

Araştırmacı: Senanur KÖKSAL

Başlık:  Temsili Demokrasi Bağlamında Oy Mahremiyetinin Önemi: Z Kuşağı Üzerinden Sosyolojik Bir Çalışma

Bu araştırma Z kuşağı içerisinde siyasi tercihlerin bilinirlik düzeyini ölçmeyi ve bunu temsili demokrasi bağlamında değerlendirmeyi hedeflemektedir. Çalışmanın ana hipotezi oyların sandıkta gizli kullanılırken toplumda açık edildiği, bunun da “temsil” kavramının merkezde olduğu temsili demokrasilerde demokrasinin işleyişine olumsuz etki edebileceği yönünde olmakta olup, buna karşı oy mahremiyeti kültürünün tekrar canlandırılması önerilmektedir.

Araştırmacı: Ayşenur HALLAÇOĞLU

Başlık: Sosyal ve Mekansal Ayrışma Bağlamında Korunaklı Konutlar: İstanbul/Bahçeşehir Kiptaş Vaditepe Örneği

Araştırmanın temel amacı, üst-orta sınıfın yaşam mekânlarından biri olan korunaklı konutların farklı aile grupları için tercih edilme nedenlerinin incelenerek toplumsal tabakalaşmaya sebep olan faktörlerin siteler bağlamında incelenmesidir.

 

Araştırmacı: İrem AKDEMİR

Başlık: Covid-19 Pandemisinin Göçmen Öğrencilerin Yaşam Sürecine Etkisi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örneği

Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinin Türkiye’de bulunan göçmen öğrencilerin yaşamlarına nasıl tesir ettiği ve karşılaştıkları sorunların anlatılmasıdır. Bu bağlamda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde bulunan göçmen öğrencilerin deneyimlerinden yola çıkılacaktır. Covid-19 sürecinde göçmen öğrencilerin deneyimlerini çok yönlü bir şekilde ele alan bu çalışmanın amacı bu sürecin Türkiye’de bulunan göçmen öğrencilerin sosyal hayatlarını, uyum süreçlerini, finansal durumlarını ve eğitim hayatlarını nasıl etkilediğini açıklamaktır.

 

Araştırmacı: İrem KÖMÜRCÜ

Başlık: Türkiye’de Suriyeli Mülteci Kadın Olmak: Suriyeli Mülteci Kadınların Yeni Kimlik İnşası

Araştırmanın amacı Suriye’den Türkiye’ye göç eden mülteci kadınların, yaşadığı problemleri ele alarak çözüm üretmek, göç sürecinde inşa ettikleri benlik ve kazanımlarını anlayıp yorumlamaktır.

 

Projelerin Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Mazhar İslam RAHMAN

 

DSC_4560