2021-2022 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınav Takvimi Hakkında


2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yapılacak olan doktora yeterlik sınavına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin 04 -17 Nisan 2022 tarihleri arasında aşağıda yer alan başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurup Enstitü Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

Doktora Yeterlik Sınav Başvuru formu için tıklayınız.

Doktora Yeterlik Sınavları Haziran 2022 ayı içerisinde ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacaktır.

Sınavların hangi gün ve nasıl yapılacağı(çevrim içi/yüz yüze) ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Doktora yeterlik sınavına derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 ve üzeri olan ve Yabancı Dil Yeterliğini yerine getiren öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.

2- Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar ilgili yönetmelik gereği doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

3- Öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavına girebilmeleri için tez danışmanlarının olması ve  https://derskayit.izu.edu.tr/Login adresinden “Doktora Yeterlik Sınavı” bölümünü seçmeleri gerekmektedir.

4- 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yapılan Doktora Yeterlik Sınavına başvuru yapıp sınava girmeyen veya sınava girdiği halde başarısız olan öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde tekrar başvuru yapmaları zorunludur. Başvuru yapmayan öğrencilerimiz başarısız sayılacak olup, Üniversite ile ilişikleri kesilecektir.

5- Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrencilerin sınav sonrası sürçleri için tıklayınız.