Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Türkçe Programı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları


T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ TÜRKÇE PROGRAMI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

31/01/2022

9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre, 12.01.2022 tarihinde 31717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Türkçe Programı, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Giriş Sınav Tarihi     :   02.02.2022

Saat ve yeri                :   13.00/EK-101 Yüzyüze-Yazılı (Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası)

 

 

utf