Üniversitemize “Öğretim Üyesi” Alınacaktır


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.24 ve 26. Maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                                

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İsteklilerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. 24. ve 26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması

d) Üniversitemizin ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

 

 Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

  1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

     

  2. Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

     

  3. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile İlgili Dekanlığa

 

başvurmaları gerekmektedir.

 

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları- Personel Daire Başkanlığı-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız

Son Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2022 (28 Ocak 2022 tarihine uzatılmıştır.)

 

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik Bölümü

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Doğal gıda renklendiricileri ve oleojeller alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. Besinlerde İleri Glikasyon Ürünlerinin Belirlenmesi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Türk Dili alanında tamamlamış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğretim Üyesi

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında doktora yapmış olmak. Türk siyasal kültürü hakkında bilimsel araştırmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Klinik Psikoloji Alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması alanında yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı veya Donanımı alanında olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı alanında olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Yazılım alanında olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Haberleşme alanında olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı İşaret İşleme alanında olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Matematik veya Matematik Mühendisliği alanlarından doktora derecesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü -Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Müzik Eğitimi vb. alanlarda yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Doçent

1

Doçentliğini Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında almış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri

İktisat Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak, para politikaları alanında yayını olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Uluslararası İktisat bilim alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Beden Eğitimi / Spor Bilimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği vb. alanda yapmış olmak