İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları


Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Birimi’nde görevlendirilmek üzere açılan 2 öğretim görevlisi kadrosu için müracaat eden adayların ön değerlendirme işlemi sonucunda ilk 3 sıraya yerleşen adayların giriş sınavı (mülakatI) üniversitemiz Halkalı yerleşkesi, Diller Okulu Binası, DL116 numaralı dersliğinde, ekli duyuru listesinde belirtilen gün ve saatlerde, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, tarafımızdan yapılmıştır. Mülakatta, önceden duyurulduğu üzere, öğretim görevlisi adaylarından kendi tercihleri doğrultusunda İngilizce örnek bir ders vermeleri istenmiştir. Adaylar verdikleri örnek İngilizce ders sırasında, İngilizce konuşma becerileri, hazırladıkları ders materyalleri, kullandıkları yöntem ve teknikler ile öğrenci kabul ettikleri biz jüri üyelerini dersin içine çekebilmeleri ve aktif tutabilmeleri bakımından tarafımızdan 100 tam not üzerinden değerlendirilmişlerdir.

Buna göre;  13.08.2021 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi web sayfasında ilan edilen, öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adayların giriş sınavı (mülakat) ve genel değerlendirme sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

SIRA
NO
ADI-SOYADI ALES ALES
%30
YDS YDS
%30
LİSANS
MEZUNİYET
NOTU 100lük
LİS. MEZ. NOTU
10%
GİRİŞ
SINAVI
NOTU
GİRİŞ
SINAVI
NOTU
30%
BAŞARI
PUANI
SONUÇ
1 A*** I*** YILMAZ 74,64 22,39 95 28,50 77,60 7,76 83 24,90 83,55 Başarılı (Asıl)
2 M***** YILMAZ 86,77 26,03 86,25 25,88 82,03 8,20 75 22,50 82,61 Başarılı (Asıl)
3 Ç**** İNANÇ 81,98 24,59 92,5 27,75 81,60 8,16 GİRMEDİ GİRMEDİ 60,50 Başarısız