Doktora Tez Aşamasında Olan Öğrencilerin Dikkatine / Attention to all PhD Students (Thesis Stage)


Click for the announcement in English.

Değerli Öğrencimiz,

2020-2021 bahar dönemi tez öneri savunmalarının/tez izleme toplantılarının en geç 30 Haziran 2021 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu süreyi geçiren öğrencilerin tez önerileri/tez izlemeleri başarısız sayılacaktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • 1-Tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
  • 2-Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
  • 3-Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • 4-Tez izleme toplantıları Teams programı üzerinden Online veya Üniversitemiz yerleşkelerinde yapılabilmektedir.
  • 5-Tez izleme raporu ve dilekçelerinin, tez danışmanları tarafından EBYS sistemi üzerinden Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne sevk edilmesi gerekmektedir. Kurum dışı danışmanların evrakları Anabilim Dalı’na sevk etmesi yeterlidir.