Yüksek Lisans Tez Aşamasında Olup, Dört Yarıyıllık Normal Öğrenim Süresi Dolacak Öğrenciler İçin ÖNEMLİ DUYURU


Click for the announcement in English.

Değerli öğrencimiz,

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ve öncesinde, Üniversitemize kayıt yaptıran ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle dört (4) yarıyıllık normal öğrenim süresi (Bilimsel Hazırlık dönemi, kayıt dondurulan dönemler ve ek süre alınan dönemler hariç) bitecek öğrencilerimizin tez danışmanlarının en geç 25 Haziran 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar tezin word halini aşağıda bulunan tez kontrol e-mail adreslerine göndermeleri gerekmektedir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrencilerin normal öğrenim süreleri dört yarıyıldır. (Bilimsel Hazırlık Sınıfı/Kayıt Dondurması olanlar ile Ek Süre alanlar hariç) Bu süreler sonunda tezlerini bitiremeyen öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

25 Haziran 2021 tarihine kadar tezlerini bitiremeyip, 2021-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılına uzatan öğrencilerimizin uzatma dönemi için bir ders ücreti ödemeleri gerekmektedir. (Uzatma alınan dönem için ödenecek ücrete indirim uygulanmayacaktır.) Bu durum ikinci uzatma dönemi olan 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı içinde geçerli olacaktır.

Enstitü Müdürlüğü

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Tez Kontrol adresleri için tıklayınız.
2- Tez Savunma sınavına; derslerini ve yüksek lisans seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 ve üzeri olan öğrencilerimiz girebilirler.
3- Tez savunma sınavına girecek öğrencilerimizin yayın şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yayın şartı için tıklayınız.

Not-1: Tez önerisini Enstitü sekreterliğine danışmanı vasıtasıyla teslim etmeyen öğrencilerin tezleri bitse bile tez savunma sınavına giremeyeceklerdir.
Not-2: İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince ders dönemi en fazla dört yarıyıl olup, bu süre sonunda derslerini bitiremeyenlerin Üniversite ile ilişiği kesilecektir. Uzatma dönemine ders/ler bırakılamamaktadır.