Stajyer Star Araştırmacı Burs Programı


TÜBİTAK bursiyerleri olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan/alacak lisans öğrencilerine aylık 750 TL olacak şekilde burs imkanı !
Başvuru Son Tarihi: 30 Kasım 2020
Başvuru ve detaylı bilgi için; https://star.tubitak.gov.tr

Bu çağrı kapsamında, lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan/alacak lisans öğrencilerine burs imkanı tanınmaktadır. STAR, “Stajyer Araştırmacı Burs Programı” kapsamında Lisans Öğrencilerine Yönelik Araştırma Projeleri çağrısına başvuran ve/veya bu programdan destek almaya hak kazanan öğrencilere ödemeleri 6 ay boyunca TÜBİTAK tarafından doğrudan kişisel hesaplarına yatırılacaktır.

 

Başvuru Son Tarihi: 30 Kasım 2020

Başvuru Koşulları;

  1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,
  2. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak,
  3. Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak,
  4. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak şartlarını sağlamaları beklenmektedir.
  5. Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

Çağrı rehberi ekte yer almaktadır.

Başvuru ve detaylı bilgi için; https://star.tubitak.gov.tr

İZÜ Teknoloji Transfer Ofisi