Doktora Tez Aşamasında Olan Öğrencilerin Dikkatine - Attention to all PhD Students (Thesis Stage)


2020-2021 Güz dönemi tez izleme toplantılarının en geç 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu süreyi geçiren öğrencilerin tez izlemeleri başarısız sayılacaktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • 1-Tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
  • 2-Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
  • 3-Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • 4-Tez izleme toplantıları Teams programı üzerinden Online veya Üniversitemiz yerleşkelerinde yapılabilmektedir. (Kasım ayı için toplantılar sadece online yapılacaktır.)
  • 5-Tez izleme raporu ve dilekçelerinin, tez danışmanları tarafından EBYS sistemi üzerinden Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne sevk edilmesi gerekmektedir.

 

The 2020-2021 Fall semester thesis monitoring meetings must be held by the end of working hours on Thursday, December 31, 2020 at the latest. Student who fail to do that will be considered unsuccessful.

Particular Attention to the Following Matters:

  • 1-The thesis monitoring committee convenes at least twice a year; once between January-June and July-December.
  • 2-The student submits a written report to the committee members at least one month before the meeting date. In this report, the summary of the work done so far and the work plan to be done in the next semester are stated. The student's thesis work is determined as successful or unsuccessful by the committee.
  • 3-A student who fails twice consecutively or three times intermittently will dismiss from the university by the Committee.
  • 4-Thesis monitoring meetings held either online via Microsoft Teams or physically gathering at University campuses. (For November, meetings will be held online only.)
  • 5-Thesis monitoring report and petitions should have to send to the Graduate Education Institute by student advisors via using the EBYS system with the approval of Head of the Department.