2020-2021 Güz Dönemi Doktora Yeterlik Sınav Takvimi Hakkında


2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yapılacak olan doktora yeterlik sınavına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin 20 Ekim-06 Kasım 2020 tarihleri arasında aşağıda yer alan başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurup, dil yeterlik ve ALES sonuç belgeleri ile birlikte Anabilim Dallarına başvurmaları gerekmektedir.

Doktora Yeterlik Sınav Başvuru formu için tıklayınız.

Doktora Yeterlik Sınavları Aralık 2020 ayı içerisinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacaktır.

Sınavların nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Doktora yeterlik sınavına derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 ve üzeri olan ve Yabancı Dil Yeterliğini yerine getiren öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.

2- Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar ilgili yönetmelik gereği doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

3- 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yapılan Doktora Yeterlik Sınavına başvuru yapıp girmeyen veya sınava girdiği halde başarısız olan öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde tekrar başvuru yapmaları zorunludur. Başvuru yapmayan öğrencilerimiz başarısız sayılacak olup, Üniversite ile ilişikleri kesilecektir.