Doktora Öğrencilerine Uluslararası Burs


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIIT) Ekstremizm ve Aşırı Sağ konusunda iki doktora bursu verecektir.

Başarılı bulunan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacak, ayrıca doktora süresince (dört yıl) aylık 3000 TL burs verilecektir.

Başvurularda aranacak şartlar

  • 1-Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini siyaset bilimi, kamu yönetimi ve/veya uluslararası ilişkiler alanlarından birinde yapmış olmak.
  • 2-Lisans ve Yüksek Lisans transkripti
  • 3-YDS veya YÖKDİL ya da eş değer bir dil sınavında İngilizce’den en az 80 puan almış olmak.
  • 4-ALES veya eş değer sınavdan en az 80 puan almış olmak.
  • 5-İki akademik referans mektubu
  • 6-İngilizce yazılmış niyet mektubu (en fazla 2000 kelime)
  • 7-Başarılı bulunan öğrenciler doktoralarını aşırı sağ konusunda yapacaktır.
  • 8-Başarılı bulunan öğrenciler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) doktora programı öğrencisi olacaktır.

BAŞVURU:

Başvurular 27.09.2020 tarihine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi online başvuru sistemi (https://apply.izu.edu.tr/)  üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav ve mülakatlar 30.09.2020 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yapılacaktır. Uluslararası öğrencilerin başvuruları evrak üzerinden değerlendirilecek ve ilk değerlendirmeyi başarıyla geçen adayların mülakatları 29.09.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Başarılı bulunan adaylar 01.10.2020 tarihinde ilan edilecektir.