İslam İktisadı ve Finans Lisansüstü Programı Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları


T. C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSLAM İKTİSADI VE FİNANS BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI JÜRİ RAPORU

 

           

İslam İktisadı ve Finans Bölümü Lisansüstü Programında açık bulunan öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adayların, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ön değerlendirme aşamasını geçen ve 02/09/2020 tarihinde yapılan giriş sınavı sonucuna ilişkin değerlendirme aşağıya çıkarılmıştır.

 

Adı ve Soyadı

ALES Puanı

Y. Dil Puanı

Mez. Notu (100lük)

Giriş Sınav Notu

1
ALES
30%

2
Y.DİL
10%

3
MEZ.
30%

4
G.SIN.
30%

1+2+3+4
BAŞARI
PUANI

SONUÇ

Y****KAMAR

78,07886

91,25

74,80

77

23,42

9,13

22,44

23,10

78,09

Kazandı Asıl

F**** YILMAZ

85,70737

90,00

80,63

56

25,71

9,00

24,19

16,80

75,70

Kazandı Yedek

F**** AYDIN

80,06672

86,25

89,26

54

24,02

8,63

26,78

16,20

75,62

Başarısız

F**** AL

72,14866

95,00

63,60

81

21,64

9,50

19,08

24,30

74,52

Başarısız

F**** SAYAR

82,82028

86,25

71,53

61

24,85

8,63

21,46

18,30

73,23

Başarısız

O*** ÜNLÜTÜRK

82,27168

86,25

62,43

24

24,68

8,63

18,73

7,20

59,24

Başarısız

E***** KİP

77,30813

80,00

79,70

SINAVA GİRMEDİ

23,19

8,00

23,91

0,00

55,10

Başarısız

H**** DURMUŞ

76,92138

80,00

62,20

SINAVA GİRMEDİ

23,08

8,00

18,66

0,00

49,74

Başarısız

 

Sınav Jürisinin Değerlendirmesi:

İslam İktisadı ve Finans Bölümü Lisansüstü Programında açık bulunan araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan 6(altı) aday giriş sınavına katılmıştır. Giriş sınavına alınan adaylardan Y**** KAMAR gerekli başarıyı sağlamıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.