İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları


T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

                                                                                                                          23/06/2020

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 10. Maddesine göre 23/02/2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilan üzerine İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu ve giriş sınavına katılacakların listesi aşağıda tabloda gösterilmiştir.

ars

Giriş Sınav Tarihi : 30.06.2020
Saat ve yeri : 14.00/EK-223 Nolu Oda