Eğitim Fakültesi Programları EPDAD Tarafından Akredite Edildi


Eğitim Fakültemiz, kalite ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında, mezun veren programları için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından eğitim fakültesi programlarını akredite etme yetkisi verilen Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (EPDAD) başvurmuş ve EPDAD tarafından yapılan değerlendirmeler, saha ziyaretleri neticesinde aşağıdaki programlarımız akredite edilmiştir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Okul Öncesi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği

Kalite politikasında geçen: eğitim ve araştırmada öncü olmak; sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek; girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek; uluslararası eğitim standartlarına uygun faaliyetlerde bulunmak ve tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak başlıkları gereğince çalışmalarına aralıksız devam eden Eğitim Fakültemizin ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren çalışmaları akreditasyon süreçleriyle birlikte hız kesmeden devam edecektir.,turkce rehberlik okulöncesi ingilizce