İZÜ SOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 6-7 Haziran 2020 tarihlerinde, online olarak gerçekleştirilecek Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlemektedir. Kongrede sosyal bilimler alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinden sunuşlara imkan sağlanacaktır. Kongreye yüksek lisans veya doktora aşamasındaki tüm üniversitelerden öğrenciler her tür çalışmalarıyla (bitirme projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, bilimsel araştırma vs) katılabilecektir.

Kongreye katılmak isteyen katılımcıların, belirlenen tarihe kadar 200-300 sözcükten oluşan özetlerini, kabul almaları durumunda da tebliğlerinin tam metinlerini sunmaları gerekiyor. Kongre, sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık olup, gönderilen özetler hakemlik sürecinden geçtikten sonra kararlaştırılacaktır.

Kongre, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar hangi dilde sunuş yapacaklarsa özetlerinin ve tebliğlerinin tam metnini o dilde gönderebilirler.

Kongreye sunulan özetlerle tam metinler kongre web sayfasından yayınlanacaktır.

Sunuşlarının hakemli dergide yayınlanmasını isteyenlerin katılımcıların çalışmaları, hakemlik sürecinden geçtikten sonra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli dergilerde özel sayı olarak yayınlanabilecektir. 

Sunuşlar, 15-20 dakikalık süre içinde online olarak yapılacaktır.

Kongreye katılım için herhangi bir ücret alınmayacaktır.


KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ömer Çaha (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgenel (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çetin (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Doç. Dr. Özgür Kökalan (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Ar. Gör. Bilge Kaan Topçu (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Enstitü Genel Sekreteri Hüseyin Öksüz (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

KONGRE BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mehmet Bulut (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Arif Ersoy (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Nasuh Uslu (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. İbrahim Güney (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Benaouda Bensaid (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram (Marmara Ün.)
Prof. Dr. Alim Yılmaz (İst. Medeniyet Ün.)
Prof. Dr. Cengiz Çağla (Yıldız Teknik Ün.)
Prof. Dr. Talip Küçükcan (Marmara Ün.)
Prof. Dr. Ömer Torlak (İst. Ticaret Ün.)
Prof. Dr. Kaya Yıldız (Bolu Abant İzzet Baysal Ün.)
Prof. Dr. Orhan Akınoğlu (Marmara Ün.)
Prof. Dr. Tuncay Akçadağ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ün.)
Prof. Dr. Mustafa Ateş (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Kadir Canatan (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Turan Koç (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Hamit Ersoy (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Ertan Aydın (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. İbrahim Yılgör (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Munzer Kahf (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Recep Cici (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. Ziya Kazıcı (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr. İzzet Er (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Prof. Dr Aytaç Açıkalın (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Doç. Dr. Beytullah KAYA (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Doç. Dr. Erhan İçener (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Doç. Dr. Lütfi Sunar (İst. Medeniyet Ün.)
Doç. Dr. Yasemin Bal (Yıldız Teknik Ün.)
Doç. Dr. Dursun Yener (İst. Medeniyet Ün.)
Doç. Dr. Hanifi Parlar (İst. Ticaret Ün.)
Doç. Dr. Cevdet Kızıl (İst. Medeniyet Ün.)
Doç. Dr. Emel Yeşilkayalı (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Doç. Dr. Abdulmutalip Arpa (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Doç. Dr. Turgay Şirin (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Nuray Ocaklı (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bilge (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Bostancı (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Gurbetoğlu (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Fadime Çınar (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Mertcan Taşçıoğlu (İst. Medeniyet Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kanger (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Besra Taş (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Kamil Arif Kırkıç (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

KONGRE SEKRETERYASI

Gözde Şen (İst. Sabahattin Zaim Ün. Doktora Öğrencisi)
Büşra Sarrafoğlu (İst. Sabahattin Zaim Ün. Doktora Öğrencisi)
Elif Yafez (İst. Sabahattin Zaim Ün. Doktora Öğrencisi)
Hamit Yasin (İst. Sabahattin Zaim Ün., Enstitü Uzmanı)
Harun Kirazoğlu (İst. Sabahattin Zaim Ün., Enstitü Uzmanı)

 

ÖNEMLİ BİLGİLER VE TARİHLER
Özetler

200-300 sözcükten oluşacak olan özetlerin son sunuş tarihi 30 Nisan 2020 olacaktır.

Katılımcılar özetlerde tez danışmanlarının isimlerini de yazabilirler.

Özetler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinden birinde sunulabilir.

Bir katılımcı en fazla iki sunuşla kongreye katılabilir.

Özet Kitapçığı ve Tam Metin

Özetler ve tam metinler ISBN’ı alınmış kitap olarak kongre web sayfasında soft copy
olarak yayınlanacaktır.

Ayrıca İZÜ tarafından yayınlanan hakemli dergilerde özel sayılar yapılacak olup,
çalışmalarını yayınlamak isteyen katılımcıların çalışmalarına bu dergilerde yer verilecektir.

Kabul/Ret Yazıları

Kongreye sunulan özetlerle ilgili kabul/ret kararları 10 Mayıs 2020 tarihinde ilan edilecek
ve kabul yazıları katılımcılara gönderilecektir.

Kongre Tam
Metinleri

Tam metinlerin 5000-8000 sözcük arasında sitede belirlenen formata uygun olarak
hazırlanması gerekir.
Tam metinlerin son gönderilme tarihi 25 Mayıs 2020 tarihidir.
Tam metinlerini sunmak isteyen katılımcıların bu hususlara dikkat etmesi gerekir.

İletişim

sosyal.kongre@izu.edu.tr

Özet ve tam metinlerin yanı sıra her tür yazışma bu mail adresinden yapılacaktır.

Kongre Web Sayfası

http://izu.edu.tr/soskongSunuşlar

Sunuşlar 15-20 dakikalık süre içinde online olarak üç dilde yapılacaktır.

Her oturumunu yöneticisi bir oturum açacak ve katılımcıları buraya davet ederek
sunuşlarını yapılmasını sağlayacaktır.

Online sistemle ilgili ayrıntılı bilgiler bilahare katılımcılarla paylaşılacaktır

Katılım Ücreti

Kongre katılım ücreti istenmemektedir.