Yüksek Lisans Tez Aşamasında Olup, Altı Yarıyıllık Öğrenim Süresi Dolacak Öğrenciler İçin ÖNEMLİ DUYURU!!!


2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle altı (6) dönemlik azami öğrenim süresi (Bilimsel Hazırlık dönemi ile kayıt dondurulan dönemler hariç) sona erecek öğrencilerimizin tez danışmanları en geç 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar tezi Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrencilerin normal öğrenim süreleri dört yarıyıldır, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Bu süreler sonunda tezlerini bitiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Enstitü Müdürlüğü

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Tez Savunma sınavına; derslerini ve yüksek lisans seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 ve üzeri olan öğrencilerimiz girebilirler.

Not-1: Tez Başlığını Enstitüye teslim etmeyen öğrencilerin en geç 06 Mart 2020 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Tez Başlığınızı https://kampus.izu.edu.tr/login adresinde Öğrenci bilgileri kısmından kontrol edebilirsiniz. Tez Başlığını teslim etmeyenler tezleri bitse bile tez savunma sınavına giremeyeceklerdir.