2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Duyurusu


2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yapılacak olan doktora yeterlik sınavına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin 27 Nisan-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında aşağıda yer alan başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurup  lisansustu@izu.edu.tr email adresine göndermeleri gerekmektedir.

Doktora Yeterlik Sınavları Haziran 2020 ayı içerisinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenecek ve duyurulacak bir tarihte Microsoft Teams üzerinden yapılacaktır.

Enstitü Müdürlüğü


Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız>>>


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Doktora yeterlik sınavına derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 ve üzeri olan ve Yabancı Dil Yeterliğini yerine getiren öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.

2- Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar ilgili yönetmelik gereği doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

3- 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yapılan Doktora Yeterlik Sınavına başvuru yapıp girmeyen veya sınava girdiği halde başarısız olan öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde tekrar başvuru yapmaları zorunludur. Başvuru yapmayan öğrencilerimiz başarısız sayılacak olup, Üniversite ile ilişikleri kesilecektir.