Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kitabı Çıktı


İZÜ Yayınları arasından çıkan ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri’ kitabı, yüksek lisans veya doktora eğitimi sırasında “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” ile ilgili ders alan öğrencilere kaynak bir eser olma özelliği taşıyor. Prof. Dr. Hasan Yetim tarafından hazırlanan kitapta, genelde gıda bilimi ve teknolojisi alanı ile ilgili konulara değinilmekle birlikte diğer bilim dallarındaki öğrencilere de rehberlik edebilecek önemli bilgiler de yer alıyor.

 Ayrıca lisansüstü eğitime yeni başlayan öğrencilerin, ders ve tez çalışmaları sırasında, bilimsel bir bakış açısı kazanmaları, bilim insanı ve araştırmacının önemi ile akademik ve etik ilkeleri kavramalarına yardımcı olabilecek konular kitabın başlıkları arasında.

 Ders notları niteliğinde hazırlanan kitapta, özellikle gıda mühendisliği alanında çalışanların, her zaman ihtiyaç duyacağı, proje hazırlama, laboratuvar uygulama ve temel araştırma metotları, sonuçların değerlendirilmesi, tez, makale ve rapor yazımı gibi önemli konularda temel bilgiler veriliyor.

Kitap satışı İZÜ Store'da yapılmaktadır.

İletişim Kasım Çelik
İletişim: kasim.celik@izu.edu.tr
Telefon: 0212-692-9625