Öğretim Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları


Tıklayınız Akademik Personel Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları


Giriş Sınavını kazanan adayların aşağıdaki belgeleri tamamlayarak en kısa sürede Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Giriş Sınavını kazanan adayların atanma işlemleri için gerekli belgeler

1.         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)     

2.         Diploma Fotokopileri (Diploma asıllarının da getirilmesi gerekmektedir.)         

3.         İkametgâh İlmühaberi  

4.         Adli Sicil Kaydı           

5.         Sağlık Raporu 

            - Akciğer Grafisi          

            - Hemogram    

            - Solunum Fonksiyon Testi      

            - Odyometre    

            - Göz Muayenesi         

6.         6 adet vesikalık fotoğraf          

7.         Kan Grubu Kartı        

8.         Albaraka Türk Katılım Bankası'ndan Hesap Numarası      

9.         Askerlik Durumunu Gösteren Belge (Erkekler için)      

10.       Yök Formatlı Özgeçmiş           

İletişim Adresi:  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü
Halkalı Kampüsü - Küçükçekmece/İSTANBUL