Medeniyet Tasavvuru Okulu Başlıyor!


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İpekyolu Medeniyetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, Direktör Yusuf Kaplan yönetiminde gerçekleştirilecek Medeniyet Tasavvuru Okulu başlıyor!  

Derslerin Başlaması

2 Kasım 2019


Dersler 

Medeniyetlerin Yükseliş ve Düşüş Dinamikleri - Mehmet Bulut
Arapça - Ahmet Alemdar 
Fütûhât-ı Medeniyye - Yusuf Kaplan 
İslâmî İlimler Tasavvuru - Asım Cüneyd Köksal 
İslâm Medeniyeti: Müzik, Mimari, Şiir - Savaş Barkçin 
Tasavvuf Tarihi - Hasan Kamil Yılmaz 
Gelenekten Modernliğe - Bedri Gencer 
Hüsn-ü Cemal: İslam Estetiğine Giriş - Turan Koç 
İslam Düşüncesinin Yeniden İnşası - Ömer Türker 
Müslüman Zihnin Yeniden İnşası - Mehmet Emin Köktaş 
İslam Antropolojisi - Kadir Canatan 
Düşünce Tarihi - Tahsin Görgün 
İslam Düşünce Tarihi - İbrahim Halil Üçer 
Sinemanın Hakikati-Hakikatin Sineması - Enver Gülşen

Akımlar, ülke ve yönetmenlerin filmleri ekseninde film gösterimleri; müzik dinletileri; öncü isimlerle sanatçılarla, yazarlarla söyleşiler... 

Parlak gençlerin sesi ve nefesi Genç Kürsü'den yankılanacak, taze ufuklar sunacak, köklü yolculuklar yaptıracak... - Dersler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Altunizade Kampüsü'nde yapılacaktır. Dersler, her Cumartesi saat 12:00 ile 19:00 arasında yapılacaktır. 
-Derslere %90 oranında katılım sağlayanlara İZÜSEM tarafından sertifika verilecektir.

Medeniyet Tasavvuru Okulu Nedir?

Medeniyet Tasavvuru Okulu, İZÜ İpekyolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve ADAM işbirliğinde hazırlanmış olup 2019 - 2020 Güz dönemi ile birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan bir eğitim projesidir.

Yaklaşık 2 yıl boyunca düşünce tarihi, tarih, edebiyat, kültür sanat, maarif, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisat ve benzeri alanlarda alacakları derslerden müteşekkildir.

Proje katılımcıları arasında başarılı bulunanlar, araştırma merkezi bünyesinde gönüllü araştırmacı olarak kabul edilecek olup; araştırma merkezinin yapacağı tüm çalışmalara katılım sağlayabileceklerdir.


Başvuru Şartları

» İstanbul'da önlisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmak.
» ‎Herhangi bir alan/lar/da en az temel düzeyde okuma yapmış olmak.
» Ders programı ve takvimini kabul etmek ve uymak.
» ‎En az %90 oranında katılım sağlamayı taahhüt etmek.
» Dersler haricinde verilecek ek ödev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmek.
» Çeşitli vesilelerle bulunulan yoğunlukları, sorumlulukları yerine getirmemek amacıyla bahane olarak kullanmamak.
MTO-DERSLER-2


İlgili Bağlantılar