İZÜ Kuluçka Merkezleri Girişimcileri Bekliyor!


Altunizade ve Halkalı'da yer alan Kuluçka Merkezlerimizde girişimcilere sağlanan hizmetler ve imkânlar;

  1. Ön Kuluçkada yer almaya hak kazanan girişimcilere asgari 3 (üç) ay, azami 6 (altı) ay süre, Kuluçka Merkezinde yer almaya hak kazanan girişimcilere en fazla 12 (on iki) ay süre ile yıllık olarak belirlenen ücretler karşılığında alan tahsisi (masa, sandalye) yapılır.
  2. Üniversite, girişimciler tarafından ihtiyaç duyulan ortak mekânlar (toplantı salonu vb.) gibi hizmetleri imkânları dâhilinde ücretsiz olarak kullandırabilir.
  3. Bu süreler girişimcilerin talebine istinaden, Girişimcilik Kurulu önerisi, Genel Sekreterlik onayı ile uzatılabilir.
  4. Ayrıca TTO aşağıdaki hizmetleri imkânları dâhilinde sağlar:
  • Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi,
  • İlgili eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi,
  • Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentörlük hizmetlerinin sağlanması.
  • Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi ve/veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine destek olunması,
  • Fikri mülkiyet hakları alınması konusunda danışmanlık hizmetleri,
  • Üniversite sanayi işbirliği, akademisyen eşleştirmesi, fikri mülkiyet haklarının yönetimi, şirketleşme, ticarileşme ve benzeri alanlarda destek olunması. 

Detaylı bilgi için;

Girişimcilik ve Kuluçka Birimi
Teknoloji Transfer Ofisi

İletişim Adresi  : Kütüphane KT139 – Halkalı, Küçükçekmece/İstanbul
E-posta           tto@izu.edu.tr

KULUCKA