Öğretim Görevlisi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜM

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

YDS Puanı

ALES

Puanı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanında Doktora Yapıyor olmak

50

70
Başvurular ilgili Yüksekokul Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2019

Son Başvuru Tarihi: 2 Eylül 2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 5 Eylül 2019

Giriş Sınavı Tarihi:  9 Eylül 2019

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 12 Eylül 2019

İstenen Genel Şartlar:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge, Lisansüstü Öğrenim belgesi)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan istenen puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.


Başvuru Adresi:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı Kampüsü, Halkalı Cd. No:281
34303 - Küçükçekmece / İSTANBUL  

Bu ilan 16.08.2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlana Resmi Gazete üzerinden erişmek için tıklayınız.