Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı


 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi – Öğretim Görevlisi Alınacaktır

FAKÜLTE

BÖLÜM

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

YDS Puanı

Ales Puanı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Endüstri Mühendisliği ya da İşletme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

60

70

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mimarlık

Araştırma Görevlisi

1

Mimarlık veya İç Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak

50

70

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Gıda Mühendisliği (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

2

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak

80

70

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Yazılım Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

50

70

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

50

70

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Psikoloji Lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak

80

70

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Psikoloji Lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak

50

70

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Öğretim

Görevlisi

1

Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans mezunu olmak. Alanında doktora yapıyor veya yapmış olmak

80

70

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji (Türkçe) Bölümü

Öğretim

Görevlisi

1

Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans mezunu olmak. Alanında doktora yapıyor veya yapmış olmak

70

70

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

İslami İlimler veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

50

70

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Uluslararası Ticaret ve Finans

Öğretim Görevlisi

1

İktisat Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Makro İktisat, Para Politikaları ve Finans konularında çalışmaları olmak. Makro İktisat alanında doktora yapıyor olmak

80

70

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor

Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

50

70

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Medeni Hukuk alanında Tezli Yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

50

70

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İdare Hukuku alanında Tezli Yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

50

70

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Özel Eğitim Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak alanında doktora yapıyor olmak

50

70

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

Özel Eğitim Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Özel Eğitim Ana Bilim Dalı. / Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı alanında doktora yeterliliğini vermiş olmak.

50

70

 

                                                                                                                                             

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2019

Son Başvuru Tarihi: 19 Temmuz 2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 26 Temmuz 2019

Giriş Sınavı Tarihi: 01 Ağustos 2019

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 08 Ağustos 2019

İstenen Genel Şartlar: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge, Lisansüstü Öğrenim belgesi)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan istenen puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru dilekçesi indirmek tıklayınız

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir

Başvuru Adresi:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı Kampüsü, Halkalı Cd. No:281
34303 - Küçükçekmece / İSTANBUL                                                                                   


İlan metnine Resmi Gazete üzerinden erişmek için tıklayınız