İZÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu Çıktı!


İZÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu çıktı. 

İZÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında Yüksek Lisans-doktora tezlerinin ve proje raporlarının hazırlanmasında uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel metin hazırlama standartlarına uygunluğun sağlanması amacıyla hazırlandı. Yüksek Lisans-doktora tezi veya proje raporlarını hazırlayan öğrencilerin uyması zorunlu oldukları kuralları içeren kılavuzu İZÜ Mağazası'ndan temin edebilirsiniz.

İZÜ Mağaza, Öğrenci Merkezi binasında hizmet vermektedir.

Detaylı bilgi için telefon: 0 (212) 692 98 06


tez-yazım