Yüksek Lisans Tez Savunma Süreci


Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Aşamasına Gelen Öğrenciler ile Danışmanlarının Yapması Gereken İşlemler;

-Yüksek lisans tez savunma sınavına girebilmek için öğrencinin en az yedi adet ders, bir yüksek lisans seminer dersi (Toplam 60 AKTS) ile ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması,

-Yüksek lisans tezini bitiren öğrenci, tezlerinin intihal ve tez yazım kurallarına uygun şekilde yazıldığına dair kontrol için tezin Word halini  tezkontrol@izu.edu.tr adresine mail ile göndermeleri,

-Yüksek lisans tezini bitiren öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin tezkontrol@izu.edu.tr adresinden kabul alması durumunda;

  1. Yüksek lisans tez jürisi oluşturma formunun,
  2. Jüri üyelerine tez teslim formunun, (Yüksek lisans tez sınavında görevli öğretim üyelerine tezin bir örneği teslim edilir ve bu form imzalatılır)
  3. Teze ait intihal ve tez yazım kurallarına uygunluk dilekçesinin,

Enstitü Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Yukarıda belirtilen dilekçe ve formlara ulaşmak için tıklayınız>>>