Seçmeli Yabancı Dil Dersi Başvuruları Hakkında


2018 - 2019 Akademik Yılı, Bahar Döneminde tüm öğrencilerimizin seçimine açık olacak şekilde, azami 25 kişilik özel sınıflarda her düzeyde İngilizce, Arapça, Rusça, Çince ve İspanyolca dersleri verilecektir. (*)

Bahar yarıyılında bölüm müfredatında IZU-Ortak Seçmeli Ders yer almayan öğrencilerimiz, Üniversitemizin Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 21/(8) kapsamında "Kendi öğretim programındaki derslere kayıt kurallarını öncelikli olarak sağlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrenci, her yarıyıl öğretim programında bulunmayan en fazla bir derse akademik danışmanın onayı ile kayıt yaptırabilir." maddesine göre belirtilen şartı sağladıklarında yabancı dil derslerini alabilirler.

Başvuru Tarihleri: 11 - 22 Şubat 2019

Ayrıntılı Bilgi İçin:
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
Semih TOYGAR
ortakdersler@izu.edu.tr

(*) Seçilecek dersin açılması için asgari 10 öğrencinin talebi yeterlidir.