İzü Sosyoloji Kulübü 6. Dönem Okumalarına Başladı


İzu Sosyoloji Kulübü bugün 2018-2019 güz dönemi okumalarına M. Auge’nin “Antropoloji” kitabıyla giriş yaptı. 
Antropoloji biliminin tarihsel gelişim sürecinin ele alındığı atölyede, antropolojinin konuları, alanları konuşulup, çağdaş dünyayı anlama başlığı altında küreselleşmenin günümüz antropolojinin alanlarını ve konularını nasıl etkilediği tartışıldı.  “Antropoloji temelli okuma-yazma nasıl olmalı?” Sorusuna ayrıca vurgu yapılmasıyla sona erdi. Sosyoloji Kulübü bu dönemki okumalarına her pazartesi 11:30- 14:00 arası Tr19’da devam edecektir.  IMG_9075