Öğrenci Konseyi Seçimleri Başvuruları Başladı


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde seçimle belirlenen öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilci kurullarını ve İZÜ Öğrenci Konseyi'ni oluşturuyor. Üniversitemiz şartlarını daha da geliştirmek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmak bu kurulların amaçlarından yalnızca birkaçını oluşturuyor. 

İZÜ Bölüm Temsilciliği seçimleri aday başvuruları için son gün 12 Ekim 2018.

İZÜ Bölüm Temsilciliği seçimleri 2018-2019 Eğitim yılı içerisinde 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10:00-16:30 arasında diller binası meydanında yapılacak. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki formu inceleyerek SKS Daire Başkanlığına başvuru yapabilirsiniz.

Bölüm Temsilciliği Başvuru Formu

ögk-1900x600

Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Aranan Nitelikler

  • Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması
  • Siyasi parti organında üye veya görevli olmaması
  • Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması
  • Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması niteliklerine sahibim.

Seçim Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Çap öğrencileri esas anabilim dalından aday olabilir ve yalnızca kendi bölümlerinden oy kullanabilir.
  2. Hazırlık sınıfları kendi bölümlerinden oy kullanabilir fakat aday olamazlar.
  3. Bölüm seçimlerinde eşitlik olduğu takdirde kura çekimi ile sonuç belirlenecektir.
  4. Son başvuru tarihi 12.10.2018'dir.