2018-2019 Bahar - Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru İlanı


 

2018-2019 AKADEMİK YILI

BAHAR DÖNEMİ (11 Ocak – 31 Mayıs 2019)

 ERASMUS + STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

Proje Numarası: 2017-TR01-KA103-037611

Takvim

09 Ekim 2018

2018-2019 Bahar dönemi Erasmus+ staj hareketliliği başvuru ilan tarihi

30 Ekim 2018

2018-2019 Bahar dönemi Erasmus+ staj hareketliliği başvuru başlangıç tarihi

30 Kasım 2018

2018-2019 Bahar dönemi Erasmus+ staj hareketliliği başvuru bitiş tarihi

03 Aralık 2018

Erasmus İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı Saat 14:00

07 Aralık 2018

Erasmus İngilizce sınav sonuçlarının açıklanması

10 Aralık 2018

Ön Değerlendirme Sonuçlarının duyurulması

10-14 Aralık 2018

Ön Değerlendirme Sonuçlarına itiraz tarihleri

17 Aralık 2018

Nihai Sonuçların ilan tarihi (Yedek ve Asil listenin ilanı)

 17-24 Aralık 2018 Vazgeçmek isteyen adayların feragat tarihleri

24 Aralık 2018

Katılım zorunlu öğrenci oryantasyon programı tarihi

 

Başvuru takviminde gerçekleşebilecek muhtemel güncellemeleri öğrencilerimiz İZÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün takvim sayfasından takip edebilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin Erasmus+ Program Ülkelerinde yer alan bir işletmede staj yapmasına olanak sağlar.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim gördüğü mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Bu kapsamda staj yapılan kurumda, öğrencinin mesleki eğitim alması ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi beklenir.

Lütfen web sitemizde yer alan aşağıdaki başlıkları dikkatlice okuyunuz.

1-Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliğinde seçilen katılımcılara sağlanan hibe desteği, daha fazla öğrencinin faaliyetten yararlananabilmesi için en fazla 65 gün olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Faaliyet süresi en az 60 gün olmalıdır.

2-Kimler Başvurabilir?

Hareketlilikten yararlanma tarihleri 11 Ocak 2018 – 31 Mayıs 2019 olduğu için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak öğrencilerimizin dönem kaybı yaşamamaları için özellikle yüksek lisans ve doktora tez dönemi öğrencilerinin başvuru yapmalarını önermekteyiz. (2018-2019 Yaz Dönemi için başvurular daha sonra ilan edilecektir.)

3-Nasıl Başvurulur?

Başvuru sistemimize giriş yapmak için tıklayınız.

4-Başvuru için Gerekenler

Erasmus+ Staj Hareketliliğinde başvuru formuna yurtdışındaki bir işletmeden alınan kabul mektubu yüklenmelidir. Sadece kabul mektubu olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır.

5-Öğrenci Staj Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

Asgari Şartları sağlayan öğrenciler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirmeye alınacaktır.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Yabancı Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan


Kontenjan

Asil

3 Öğrenci

Yedek

3 Öğrenci


6-Hibe Desteği

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru ilanlarında yer alan 2017 sözleşme numaralı projeye ait staj hareketliliği başvurularında aşağıdaki tabloya göre hibelendirme yapılacaktır.
 

Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600 €

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400 €


7-Seçilen Öğrencinin Hareketlilik Süreci

İletişim: erasmus@izu.edu.tr