İZÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) Yayın Hayatına Başlıyor


İZÜFBED

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) 2019’dan itibaren yılda üç defa bir cilt ve üç sayı olacak şekilde yayın hayatına başlayacaktır.
Dergide Türkçe ve İngilizce hazırlanmış, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile alakalı güncel ve özgün bilimsel yazılara yer verilmesi amaçlanmaktadır.

Dergiye gelen tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçerek uygun bulunanlar yayımlanma sürecine alınacaktır.

Dergi ile ilgili detaylı bilgiler ve yazım kuralları http://dergipark.gov.tr/izufbed adresinde yer almaktadır.

İZÜFBED Kapak