2018-2019 Erasmus + Ortak Ülkeler (KA-107 - Malezya- INCEIF) İle Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru İlanı


2018-2019 AKADEMİK YILI

(16 Kasım - 31 Temmuz 2019)

 ERASMUS + ORTAK ÜLKELER (KA-107) İLE  

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

MALEZYA

International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)

Proje Numarası: 2017-1-TR01-KA107-042547         

Takvim

25 Eylül 2018

2018-2019 KA-107 (Malezya) Personel Ders Verme Hareketliliği başvuru ilanı

16 Ekim 2018

2018-2019 KA-107 (Malezya) Personel Ders Verme Hareketliliği başvuru başlangıç tarihi

31 Ekim 2018

2018-2019 KA-107 (Malezya) Personel Ders Verme Hareketliliği başvuru bitiş tarihi

1 Kasım 2018

Ön Değerlendirme Sonuçlarının duyurulması

2-7 Kasım 2018

Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz süresi

09 Kasım 2018

Asil ve Yedek ve hibesiz adayların belirlenmesi ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi.

09-16 Kasım 2018

Seçilen adayların feragat etme tarihleri

 

Başvuru takviminde gerçekleşebilecek muhtemel güncellemeleri personelimiz İZÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasından takip edebilirler.

Önemli Not: Seçilen adayların hareketliliğe katılım tarihleri 16.11.2018 ve 31.07.2019’dir.

Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Erasmus+ Ortak Ülkelerdeki Erasmus+ KA-107 kapsamında işbirliği olan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Seminer, Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Ev Sahibi Kurum (Malezya - International Centre for Education in Islamic Finance - INCEIF)

INCEIF yılında Malezya Merkez Bankası (Bank Negara Malaysia) tarafından kurulmuş ve İslami finans hizmetleri sektöründe yetenek ve uzmanlar yetiştirmek ve yetiştirmekle görevlendirilmiştir. Bir üniversite olarak INCEIF İslami finans alanında lisansüstü eğitim vermektedir.

Websitesi : https://www.inceif.org/

 

Kimler Başvurabilir?

Sadece aşağıda verilen programlarda ders vermek ile yükümlü olan akademik personelimiz bu ilana başvuru yapabilir.

Islam Ekonomisi ve Finans (Yüksek Lisans) (Tezli / Tezsiz)

Islam Ekonomisi ve Finans (Doktora)

Islam Ekonomisi ve Uluslararası Finans (Doktora)

Nasıl Başvurulur?

Başvurmak isteyen akademisyenler https://applyerasmus.izu.edu.tr/ adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdırlar. Başvuru formu 16 Ekim 2018 tarihinde aktif olacaktır.

Başvuru için Gerekenler

  • Başvurmadan önce ilgili başvuru ilanı dikkatlice okunmalıdır.
  • Başvuru ilanındaki faaliyetten yararlanma tarihlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir. Faaliyet tarihi aralığının uygunluğu konusunda birim yöneticisinden fikir alınmalıdır.
  • Online Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır.
  • Fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir.
  • Gidilecek kurumdan alınan bir kabul mektubu var ise, sisteme yüklenmelidir.
  • Dil Sınav Sonucu Belgesi var ise (Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, YDS, YÖKDİL ve IELTS sınavlarının sonuç belgeleri sisteme yüklenebilir. (YDS ve YÖK Dil belgelerinde 5 yıl geçerlilik şartı gözetilerek değerlendirme yapılacaktır. Diğer sınav yeterlilik belgelerinin geçerlilik tarihi 2 yıldır.)
  • Engelli Personel, engellilik belgesini sisteme yüklemelidir.
  • Gazi personel, gazilik belgesini sisteme yüklemelidir.
  • Şehit ve gazi yakını personel, şehit veya gazi yakını olduğunu ispatlayan belgeyi sisteme yüklemelidir.

Seçim Ölçütleri

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

Ön Şart

İlgili Erasmus+ KA-107 projesinin kapsadığı programlarda ve öğrenim kademesinde ders verme yükümlüğü olmak.

Ölçüt No

Ölçüt Açıklaması

Ölçüt Puanı

1

Programdan ilk kez yararlanmak,

+5

2

Aynı Erasmus+ proje döneminde programdan ikinci kez faydalanmak isteyen personel,

-20

3

Bir önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak,

-10

4

İki önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak,

-7

5

Engelli personel olmak,

+10

6

Gazi personel olmak,

+10

7

Şehit ve gazi yakını personel olmak,

+10

8

Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, mücbir neden göstermeksizin gitmekten vazgeçmek,

-10

9

YÖKDİL, YDS, TOEFL, IELTS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen akademik personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir.

 

Veya yurtdışında Doktorasını tamamlamış personelin Geçerli Yabancı Dil Belgesi olmaması halinde, Yabancı Dil Puanı 81-90 bandında kabul edilecek ve puan hanesine +8 Puan eklenir.

Puan

Aralığı

Verilecek

Puan

50-60

+2

61-70

+4

71-80

+6

81-90

+8

91-100

+10

10

İZÜ’deki hizmet yılına göre akademik personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir.

Hizmet Yıl

Verilecek Puan

0-1 yıl arasında

+1

1-2 yıl arasında

+2

2-3 yıl arasında

+3

3-5 yıl arasında

+4

5+

+5

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

1

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personel.

 

Online alınan başvurular yukarıdaki ölçültelere göre değerlendirlerek sıralama yapılır. En yüksek puanı alan adaylar kontenjanlar dahilinde hibeli, yedek ve hibesiz olarak seçilir.

Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği

Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

Malezya

Günlük Hibe Miktarı

Seyahat Desteği

160 Avro

1100 Avro

 

Seçilmeye hak kazanan personelimiz 7 günlük faaliyet süresi için hibe ve seyahat desteği alacaktır.

Dileyen personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği

Personel, başvuru esnasında online formunda "Hibesiz" tercihini kullanarak veya sonuçlar açıklandıktan sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek bu hakkı kullanabilirler.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı

Engelli personel hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Kontenjan

Kontenjan

Sayı

Hibeli (Asil)

2

Yedek

2

Hibesiz

İsteğe bağlı