1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P. Çağrısı Açıldı


TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, (TEYDEB)  1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. kapsamında çağrıya çıkmıştır. Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlara yönelik 15 ayrı destek programı yayımlanmıştır. 

1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

  • Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  • Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  • Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  • Teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

SON BAŞVURU 4 HAZİRAN 2018! 


Çağrılara ilişkin detaylı bilgi için buraya tıklayınız !