Stratejik Planlar Arama Toplantısında Tartışıldı


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin 2012-2016 stratejik hedeflerinin ilerleme durumu ve önümüzdeki 5 yıl için belirleyeceği hedeflerin değerlendirildiği İZÜ Arama Toplantıları’nın ilki 7 Nisan Cuma günü İZÜ Mehmet Akif Ersoy Fuaye Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya akademik ve idari personel ile birlikte görüş ve önerilerini sunmak üzere öğrenciler de katılım gösterdi.

“Samimiyetiniz ile Çabalarınızı Bizden Esirgemeyin”

Toplantının açılış konuşmasını İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut yaptı. Prof. Dr. Mehmet Bulut gerçekleştirilen toplantı ve çalışmanın önemine değinerek, “Bu stratejik programlar, kurumlar için yol göstericidir. Biz buraya ilk geldiğimiz zaman Kasım 2013’te önümüzde stratejik bir plan gördük. O plana benimle birlikte birçok kıymetli hocalarımızın da katkıları oldu. Yol haritası bu anlamda önemli. Benim önümde öyle bir yol haritası olmasaydı belki bugün 7400 öğrenci olmayacaktı. 16 tane doktora programı, 40 tane master, 30 lisans programı olmayacaktı. 5 yıllık bu planlamalar bütün kurumlarda yapılıyor, bir zaruret çünkü. Bir rutin gibi görünse de aslında geleneğin oluşması kurumun gideceği yöne nasıl gideceği nereye varacağı gibi çok önemli katkı anlamına geliyor yapacağımız çalışma. Onun için lütfen samimiyetiniz ile çabalarınızı bizden esirgemeyin. Sizden bunu istirham ediyorum.” dedi. Rektörümüz sözlerini, “Okulumuza olan katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu ilk çalışma arkasından cumartesi günü dış paydaşlarımızla uluslararası danışma kurulumuzla toplantı yapacağız. Böyle bir kurulumuz da oluştu. Hep beraber okulumuzu güzel bir noktaya taşıyacağız inşallah.” diyerek noktaladı.

Prof. Dr. Mehmet Bulut'un konuşmasının ardından, İZÜ’nün stratejik planlamaları ve uygulamaları konusunda Yrd. Doç. Dr. Cansel Bilir bir sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr. Cansel Bilir, ilk olarak Üniversitemizin vizyonu ve misyonunu hatırlattı. Yapılan tüm çalışmaların bu vizyon ve misyon doğrultusunda yapıldığına değindi. Bilir konuşmasında İZÜ'nün geçmiş hedefleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara değindikten sonra gelecek hedefleri hakkında bilgiler verdi.