1. Disiplinlerarası Çocuk ve Kadın Sempozyumu


İZÜ Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Candan Öztürk ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şebnem Cansun’un düzenleme kurulu eş başkanlığını yaptığı 1. Disiplinlerarası Çocuk ve Kadın Sempozyumu’nda 44’ü sözlü 10’u poster olmak üzere 54 tebliğ sunulacak. 50’nin üzerinde öğretim üyesinin katkılarıyla düzenlenen Sempozyum 3 gün sürecek, panellerde 17 konuşmacı yer alacak.

Farklı disiplinlerde çalışan birçok akademisyenin katılım gösterdiği 1. Disiplinlerarası Çocuk ve Kadın Sempozyumu, 16 Haziran 2014 Pazartesi günü Halkalı Merkez kampüsümüzde yapılan açılışla başladı. Ülkemizde çocuk ile kadını merkeze alan ve konuyu tüm disiplinleri kucaklayarak irdeleyen ilk bilimsel etkinlik olan sempozyumun açılışına, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer İnan ve çok sayıda akademisyen katılım gösterdi. 
 
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, ülkemiz çocuklarının ve kadınlarının sorunlarını bütüncül açıdan ele alan çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Bulut, “20.yy’ın akademik anlamdaki en büyük sorunlarından biri, aşırı ihtisaslaşma sonucu bütünü görememektir. Bu  bilim paradigması günümüzde sorgulanmaktadır. Bugün farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir araya gelerek, çocuk ve kadın konusunu bütüncül bir yaklaşımla ele alması çok önemlidir. Bu konudaki böylesine kapsamlı bir bilimsel etkinliği, en yakın iki paydaşımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Küçükçekmece Belediyesi işbirliği ile yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
 
Türk Yüksek Öğretim Sisteminde temel sorunlardan birinin özgüven eksikliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Yükseköğretimde özgüven eksikliği büyük problem teşkil ediyor. Özgüven sorunu çocukları yetiştirme şeklimizden başlıyor. Aileler çocuklara fazladan kurallar, sınırlar koyuyor. ‘Özü gür’ birey olarak yaratılan insanı bizim sınırlamaya hakkımız yok. Dilerim bu sempozyum, hem çocuk ve kadını bütüncül olarak farklı disiplinlerde ele alacak olması hem de toplum olarak temelde yatan sorunlarımızı irdelemesi açısından önemli ve geleceğe faydası olacak bir çalışma olacak” dedi.
 
Açılış konuşmalarında söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik ise sempozyum başlık ve içeriğinin önemine dikkat çekerek, çocuk ve kadını birlikte ele alan çok az sayıda çalışma olduğunu söyledi. Kadınla ilgili çalışmaların bütüncül bakış açısıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Müsteşar Çelik, “Kadını, eşinden, ailesinden, çocuğundan, yaşadığı ortamdan soyutlayarak tanımlamak ve sorunlarına çözüm aramak etkili bir yöntem değil. Biz bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti önlemek adına yasa hazırladık. Şuan yasanın uygulamalarıyla ilgili araştırma yaptırıyoruz ki eğer ihtiyaç varsa revizyon yapalım. Şiddeti engellemek isterken, artıran bir yasa yaptıysak bu sorunu dar bir bakış açısıyla ele aldığımız için olmuştur. Kadın çevresindeki bireylerle bir bütündür, sorunları da çözümleri de bu bütünlük içinde tanımlanmalı” dedi. Çocukların ait olduğu topluma uyumlu bireyler olarak yetişmesi için eğitimin aile içinde ve anneyle başladığına dikkat çeken Müsteşar Çelik, “Toplumumuzun temel sorunu şiddettir. Bunu kadına karşı şiddet diye sınırlandıramayız. Genel olarak bir şiddet sorunumuz var. Şiddetin fizikseline de sözeline, evde olanına da dışarıda olanına da aynı şekilde karşı çıkmalıyız. Şiddet olgusundaki parçalı yapıyı bir kenara bırakıp, şiddete topyekûn karşı çıkmalıyız” dedi. 
 
17-18 Haziran 2014 tarihlerinde devam edecek ve sonuçları kitap olarak hazırlanacak olan Sempozyumun Panel başlıkları; “Türkiye’de Çocuk ve Kadın Olmak”, “Çocuk ve Kadınların Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetlere Erişimi”, “Şiddet Sarmalında Çocuk ve Kadın”, “İş Yaşamında Çocuk ve Kadın” olacak.