İZÜ, 9’uncu Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi’nde


Ankara Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü tarafından 8-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Çocuk Aile Öğretmen El Ele Nitelikli Erken Eğitime” sloganıyla organize edilen, “9’uncu Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi”ne, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Belgin PARLAKYILDIZ koordinatörlüğünde 2. ve 3. Sınıf öğrencileri de katıldı. Öğrencilerimiz kongrede, 6 sözlü ve 3 poster olmak üzere toplam 9 bildiri sundu.

Öğretmen Eğitiminde, öğretmen adaylarının sağlıklı öğrenme ortamları oluşturabilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kazandırma amaçlanmaktadır. Bu amaç için öğrencilerin kendilerini geliştirecekleri iyi yapılandırılmış öğretmen yetiştirme programlarına ihtiyaç vardır. Ancak, değişen teknoloji, gelecek nesillerin yetişmesinde oluşan farklı dinamikler, okul öncesi öğretmen eğitimi programlarının zaman zaman yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle öğrencilerin planlama, uygulama, teknolojik araçları kullanabilme becerilerini geliştirerek, bilgiyi üreten ve paylaşan bireyler olmalarını sağlamak için her yıl mayıs ayında bir araya gelerek alanın akademisyenleri ile tanışma, birikimlerini paylaşma olanağı bulmaktadırlar.  

Bu kongre aracılığı ile 6 sözlü sunum 3 poster bildiri ve 20 öğrenci ile en çok katılım gösteren üniversite, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi oldu. Yrd. Doç. Dr. Belgin PARLAKYILDIZ, kongrenin çok verimli geçtiğini belirterek, “Çeşitli konuların tartışılarak sunulduğu öğrenci kongresinde, alanımızla ilgili birçok kazanım elde ettik. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden hocalarla tanışma ve diğer öğrencilerle kaynaşma fırsatı yakalayarak hem kendi konularımıza, hem de alanımıza dair dönütler alarak ufkumuzu genişletme fırsatı yakaladık. İki gün süren kongrenin sonunda değerlendirme toplantısı yapılarak Katılım Belgelerimizi aldık. Kongre bizim için verimli ve çok samimi bir ortamda gerçekleşti” dedi.