Uluslararası Medeniyet Kongresi


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulmutalip Arpa, İstanbul Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından 17-19 Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Medeniyet Kongresi”ne katıldı. Medeniyet kavramını incelemek için üretilmiş olan kuramsal ve yöntemsel çerçeveleri belirlemek amacıyla düzenlenen kongreye, dünyanın birçok yerinden, alanlarında uzman akademisyenler katıldı. Akademisyenimiz Arpa kongreye, “Hz. Nuh ve Tufân Bağlamında Kadîm Mezopotamya Havzasında İkinci Medeniyet İnşâsı” konusunda hazırladığı bildiri ile katıldı.