Üniversitemize Öğretim Üyeleri Alınacaktır


 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                                

İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Yazı İşlerine - Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.          

Son Başvuru Tarihi 16.02.2021 Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda 

 

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış, Yöneylem Araştırması alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı veya Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2

Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri veya Yazılımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar, Yazılım, Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı İşaret İşleme alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Kontrol alanında olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji- Sağlık Kurumları Yönetimi alanında almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bölümü

Profesör

 

1

Beden Eğitimi ve Spor veya Beden Eğitimi Öğretmenliği Alanı Doktoralı olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Uluslararası Ticaret Alanında yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam İktisadi ve Finans (İngilizce)

Doçent

1

Doçentliğini Bankacılık ve Sigortacılık alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Doçent

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) alanında almış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

İslami İlimler, İlahiyat Fakültesi mezunu olmak, Felsefe ve Din Bilimleri alanında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri İslam. Hukuku (Fıkıh) Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Uzmanlığı Temel İslam Bilimleri İslam. Hukuku (Fıkıh ) alanında olmak

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

3) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Tüm Başvurularda ‘Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ Formunun doldurulması zorunludur.

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları- Personel Daire Başkanlığı-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.