Üniversitemize Araştırma Görevlisi Alınacaktır


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR

                     Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır.

FAKÜLTESİ

BÖLÜM

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

YDS Puanı

Ales Puanı

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

 

1

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Bilim alanlarından birinden lisans mezunu olup alanında Tezli Yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

80 İngilizce

70

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

 

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Lisans mezunu ve alanında yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

50

70

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu ve Yeni Türk Dili Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

50

70

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü- Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Sınıf Eğitimi lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

50

70

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

İktisadi ve İdari Bilimler programlarından lisans mezunu olmak

80 (İngilizce)

70 (EA)

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (Türkçe)

Araştırma Görevlisi

1

İlgili alanlarda Tezli Yüksek Lisans / Doktora yapıyor veya yapmış olmak

70 (İngilizce)

70

(EA)

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam İktisadı ve Finans Bölümü

 

(İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

İktisadi ve İdari Bilimler veya İlahiyat programlarından lisans mezunu olmak

80 (İngilizce)

70

(EA)

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam İktisadı ve Finans Bölümü

 

(Türkçe)

Araştırma Görevlisi

1

İslam İktisadı / Katılım Bankacılığı alanında Tezli Yüksek Lisans / Doktora yapıyor veya yapmış olmak

70 (İngilizce)

70

(EA)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak

50

70

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça)

Araştırma Görevlisi

1

İlahiyat, İslami İlimler veya İktisat bölümünden lisans mezunu olup, İslam İktisadı ve Finansı alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arapça 80

70

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Öğretim Görevlisi

 

1

Mimarlık Bölümü Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.

50

70

 

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 02 Şubat 2021

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 19 Şubat 2021

Giriş Sınavı Tarihi: 23 Şubat 2021

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 26 Şubat 2021

İstenen Genel Şartlar: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge, Lisansüstü Öğrenim belgesi)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan istenen puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru dilekçesi indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları- Personel Daire Başkanlığı-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.

Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL