TÜBİTAK 1601 Programı 2020 Yılı Sonuçları Açıklandı


TÜBİTAK 1601 Programı 2020 Yılı Sonuçları Açıklandı

 

Değerli İZÜ Mensupları,

 

Üniversitemiz, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından başvurusu yapılan “İZÜ BİGG” isimli proje ile girişimci adaylarının TÜBİTAK 1512 destek programından faydalanabilmeleri için TÜBİTAK 1601 (Bireysel Genç Girişim) Uygulayıcı Kuruluş programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

 

Girişimci adaylarının iş fikri başvurularının toplanarak değerlendirilmesi, uygun bulunan iş fikirlerinin ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilmesi ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek verilmesinin amaçlandığı program için Türkiye’de 21 ilden 63 kuruluş arasına girerek üniversitemize yetki verilmesi uygun bulunmuştur.

 

1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında BİGG Programı 1. Aşama süreçlerinin yürütüleceği program kapsamında üniversitemiz; proje süresince iş fikri sahibi girişimci adaylarının iş fikirlerinin geliştirilmesi ve pazara hazırlanması konusunda akademik ve sektörel mentörlük sağlanması doğrultusunda proje işbirliği yapılan  Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. işbirliği ile planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

 

1512 Destek Program bilgisi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Teknoloji Transfer Ofisi

 

 

TUBITAK 1601 Program 2020 Results Announced!

 

Dear İZÜ Members

 

We cordially announce that, our project named "İZÜ BİGG" submitted to the Tubitak 1601 Programme (Individual Young Enterprise) by the Technology Transfer Office, was approved and our university was entitled to receive necessary support within the scope of the TÜBİTAK 1601  Implementing Organization program for entrepreneur candidates to benefit from the TÜBİTAK 1512 program.

 

Program aims to collect the business ideas of entrepreneurs, evaluation of these ideas by the professionals, hosting these entrepreneurs in our incubation centers, helping them by proper education processes and establish a valuable business plan accordingly. Our application was found successful among the 63 organization from 21 different city and region.

 

Within the scope of the program, First Stage of the BIGG Process will be carried out between October 1, 2020 - September 30, 2022.  Our university and Zaim Technopark Co. will cooperate with Yildiz TGB  Technopark Co. and a common strategy will be followed together ensuring the completion of planned activities for the entrepreneurs.

 

For 1512 Program information: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg

 

We present to your information.

Kind Regards

Technology Transfer Office