İngilizce Hazırlık Sınavlarına İlişkin Açıklama


-        Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavı ile belirlenir.

-        Seviye Belirleme Sınavına girmek zorunlu DEĞİLDİR. Sınava girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında, en düşük seviye olan A1 (Breakthrough - Başlangıç) modülüne yerleştirilir.

-        Seviye Belirleme Sınavı sonucunda, seviyesi B2 veya üzerinde çıkan öğrenciler  Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına  girmeye hak kazanırlar. (Yeterlilik sınavının yazılı bölümü 30 Eylül 2020 günü sabah saat 10:00’da, sözlü bölümü ise önceden duyurulacak saatlerde 1 Ekim günü çevrimiçi olarak yapılacaktır.)

-     İngilizce Seviye Belirleme Sınavı çevrimiçi  yapılacak olup bu maksatla ilk görüşmeyi yapmak ve haberleşmek için Microsoft Teams platformu kullanılacaktır. Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce programlarına bu yıl (2020) yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için “ IZU ENGLISH PREP SCHOOL 2020– 2021” adlı MsTeams sınıfı oluşturulmuş, öğrencilerimiz bu sınıfa eklenmiştir. Ancak (e-posta adresi hatası gibi) çeşitli nedenlerle sınıfa eklenememiş olan öğrencilerimiz varsa, bu öğrencilerimiz okul e-posta hesaplarını kullanarak MsTeams’e giriş yaptıktan sonra, (tırnak işaretleri hariç) “40xxzm3” sınıf kodunu kullanarak kendilerini bu sınıfa üye yapabilirler. Sınavın uygulama esasları ve gerekli kullanıcı bilgileri sınav saatinde (28 Eylül 2020 sabahı saat 10:00) öğrencilerimize sözü edilen Teams sınıfındaki toplantıda iletilecektir. Öğrencilerimizin Teams toplantılarında kameralarını kullanabilir durumda olmaları gerekmektedir.

-     Muhtemel aksaklıkların en aza indirilmesi için “ IZU ENGLISH PREP SCHOOL 2020 – 2021” adlı Teams sınıfında 27 Eylül Pazar gün saat 16:00’da bir toplantı yapılması planlanmaktadır. İnglizce Hazırlık Seviye Belirleme Sınavına girmek isteyen tüm öğrencilerimizin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

-     Öğrencilerin yabancı dil hazırlık programında hangi modüle yerleştirilecekleri, Seviye Belirleme Sınav sonuçlarına göre Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenir.

-        2019 yılı ve öncesinde üniversiteye kayıt yaptıran ve 2019 – 2020 yılında İngilizce Hazırlık Okulunda öğrenim gördüğü halde B2 düzeyini başarıyla bitirememiş olan öğrencilerimizden Seviye Belirleme Sınavına girmek isteyenlerin, en geç 27 Eylül Pazar günü saat 13:00’e kadar İngilizce Hazırlık İdari Birimine (Şeyma SUNAY seyma.dede@izu.edu.tr ) bilgi vermeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerimiz Seviye Belirleme Sınavında alacakları puana göre belirlenecek olan güncel seviyelerinden başlayarak öğrenimlerine devam ederler.