Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları


T. C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI JÜRİ RAPORU

 

           

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölümünde açık bulunan öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adayların, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ön değerlendirme aşamasını geçen ve 02/09/2020 tarihinde yapılan giriş sınavı sonucuna ilişkin değerlendirme aşağıya çıkarılmıştır.

 

Adı ve Soyadı

ALES Puanı

Y. Dil Puanı

Mez. Notu (100lük)

Giriş Sınav Notu

1
ALES
30%

2
Y.DİL
10%

3
MEZ.
30%

4
G.SIN.
30%

1+2+3+4
BAŞARI
PUANI

SONUÇ

Z**** KILIÇ

70,00000

81,25

84,83

30

21,00

8,13

25,45

9,00

63,57

Başarısız

F**** ÖLMEZ

79,26973

85,00

65,93

35

23,78

8,50

19,78

10,50

62,56

Başarısız

M****** S**** PEKER

85,12074

81,25

79,00

SINAVA GİRMEDİ

25,54

8,13

23,70

0,00

57,36

Başarısız

 

 

Sınav Jürisinin Değerlendirmesi:

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölümünde açık bulunan araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan 2 (iki) aday giriş sınavına katılmıştır. Giriş sınavına alınan adaylardan hiçbiri başarılı olmak için gereken nihai değerlendirme notunu sağlamamıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.