İhtisas Sertifika Programı, İslami İlimler ÇAP ve YANDAL Başvuruları Başladı


İhtisas Sertifika Programı, İslami İlimler ÇAP ve YANDAL Başvuruları Başladı

(İhtisas Sertifika Programına Kayıt Yaptıracak Öğrencilere İZU SKS Bursu Verilecektir)

 

İhtisas Sertifika Programına kayıt yaptıracak öğrencilerimize, nakit burs vererek Yandal veya Çift Anadal yapma ve İslami İlimler alanında ihtisaslaşma imkânı sunuyoruz.

Bu programın normal öğrenim süresi; Arapça dil eğitimi + YANDAL veya ÇAP eğitim süresidir. Yeterli Arapça dil puanı olanlar veya Arap dilinde B2 düzeyini başarı ile tamamladığını gösterir belgesi bulunanlar dil eğitiminden muaftır.  

Dersler hafta içi, akşam saatlerinde veya cumartesi günleri planlanabilecektir.

Programa kayıt yaptıracak öğrencilerden; A2 düzeyinde Arapça dil yeterliliğini sağlayanlara YANDAL, Yandal programında başarı gösteren öğrencilerden B2 düzeyinde Arapça dil yeterliliğini sağlayanlara ise YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari başvuru şartlarını sağlamaları hâlinde ÇAP yapma imkânı verilir.

Programa kayıt yaptıran öğrencilerden sertifika programına devam edenlere öğrenimleri süresince dersler devam ettiği aylarda 1 adet İZU-SKS Bursu verilir. Burslar; ilgili akademik yılın dil eğitimi ile ÇAP veya YANDAL Programı devam ettiği sürece aylık olarak ödenir. Ayrıca; bu programı 3,50 not ortalaması ile başarıyla tamamlayan öğrencilere İZÜ’de tam burslu olarak Lisansüstü eğitime devam etme hakkı tanınır. Başarı ortalaması düşen veya gerekli devamı sağlamayan ya da bursun iptalini gerektirecek durumlarda bulunan öğrencilerin ilgili aydan itibaren bursları kesilir, kesilen burs ilgili ay için tekrar ödenmez. Burs şartları tekrar sağlandığında burs ödemesi yeniden aktifleştirilerek burs ödemesine devam edilir.

İslami İlimlerde ÇAP ve YANDAL programları, tüm öğrencilere açıktır. Burs ise, sadece İhtisas Sertifika Programına kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.

Kontenjan: 40 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. (20 Erkek ve 20 Bayan)

Kimler Başvurabilir: Bu programa; anadal programının 1. sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilerden, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 ve üzerinde olanlar başvurabilir.

Bir başka lisans programında ÇAP veya YANDAL yapan İslami İlimler öğrencilerinden İhtisas Sertifika Programına kayıt olan öğrencilere de kontenjan dâhilinde İZU SKS bursu verilir. Bu öğrenciler de İhtisas Sertifika Programı çerçevesinde düzenlenecek derslere katılım ve gerek burs, gerek ortalama ve gerekse de diğer şartlar açısından İslami İlimler Fakültesinde İhtisas Sertifika Programı kapsamında belirtilen şartlara tabidirler.

Başvuru Şekli: Öğrencilerin öncelikle 28 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ÇAP veya YANDAL programına başvurularını yapmaları , en geç 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar da İslami İlimler Fakültesi Sekreterliğine bir dilekçe ile İhtisas Sertifika Programına başvurması gerekir. Başvuru dilekçesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına hitaben yazılmalı, dilekçenin konusu "İhtisas Sertifika Programı Başvurusu" olarak belirtilmelidir. Başvuru dilekçesinde; sırası ile öğrencinin adı-soyadı, numarası, kayıtlı olduğu fakülte, bölüm, program, sınıf bilgileri ve ağırlıklı genel not ortalaması açıkça yazılmalıdır. İlgili bilgileri içeren dilekçe Word formatında hazırlanmalıdır.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi: İhtisas Sertifika Programında devam edecek öğrenciler, YANDAL ve ÇAP Programına başvuran öğrenciler arasından kontenjan dâhilinde İhtisas Sertifika Programı Komisyonu tarafından yapılacak bir mülakat ile belirlenir. Komisyonun onay verdiği öğrenciler programa kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Başvuru Tarihleri: 24-31 Ağustos 2020

Mülakat Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe

Mülakat Saati: 11:30

Mülakat Yeri: İZU Halkalı Kampüsü Yabancı Diller Binası 3. Kat Toplantı Solunu

NOT: Pandemi Dolayısı ile mülakatlarla ilgili bilgi ayrıca değerlendirilecektir. Sonuç ilgili adaylara bildirilecektir.

İZU İhtisas Sertifika Programı Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim GÜNEY

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ